petek, 21. februar 2014

PROJEKT LEONARDO DA VINCI - POGOVORKOORDINATORJA ŠOLSKIH MEDNARODNIH PROJEKTOV
LEONARDO DA VINCI – MOBILNOST
Smiljana Fister in Nikolaj Lipič


1. Koordinatorja projektov Leonardo da Vinci ─ mobilnost sta že nekaj let. Ali nam lahko na kratko opišeta izzive, ki jih prinašajo projekti?

Delo na nacionalnih in mednarodnih projektih sva ob rednem pedagoškem delu prevzela leta 2005, ko sva prvič prijavila mednarodne projekte v okviru programa Leonardo da Vinci – mobilnost in Comenius. Že s prvimi prijavami sva bila uspešna. To je bila za naju spodbuda in motivacija za nadaljnje delo, čeprav sva večino obveznosti opravljala izven službenega časa. Vsekakor sva v projektnem delu videla izzive tako s profesionalnega kot tudi osebnega vidika. Če izpostaviva samo nekatere: spoznavanje tujih projektnih partnerjev in njihovih primerov dobre prakse, priložnost za vseživljenjsko učenje ter iskreno zadovoljstvo dijakov in učiteljev, ki so skupaj z nama v projektih prepoznali dodano vrednost za vsakega izmed nas. Velja pa poudariti, da mobilnost dijakov in učiteljev v tujini pomeni dodatno in intenzivno strokovno usposabljanje na posameznikovem poklicnem področju.      

2. Se lahko takih izzivov naveličaš? Ali se vsako leto odločita za spremembe v izpeljavi projektov? So to nove države, šole, poznanstva itd.?

Vodenje in izvajanje projektnih aktivnosti zahteva timski pristop, kar pomeni, da ob aktualnih nacionalnih in mednarodnih projektnih prioritetah ter potrebah naše šole skupaj oblikujeva ideje in njihovo optimalno realizacijo. Skupaj projekte na šoli izvajava že osem let. Najino uspešnost potrjujeta tudi prejeti ugledni nagradi. Leta 2006 sva dobila nacionalno nagrado Jabolko kakovosti, ki jo podeljuje Nacionalna agencija CMEPIUS, in leta 2008 nagrado Evropske komisije kot edina slovenska izobraževalna ustanova v Sloveniji. Poleg tega sva skupaj uspešno izpeljala že več kot 20 mednarodnih projektov. V tem najdeva navdih, izzive in spodbudo za nove projekte, z novimi tujimi partnerji. S pridobljenimi izkušnjami pripraviva dijake in učitelje šole za usposabljanja v tujini.

3. Letos sta dijake in mentorje poslala v tujino na usposabljanje in izpopolnjevanje znanja neobičajno kmalu, še pred novim letom. Je bila to modra odločitev in zakaj sta se tako odločila? Bo tako tudi prihodnje šolsko leto?

Pretekla leta sva res načrtovala mobilnosti dijakov in učiteljev v obdobju od marca do maja. Pogosto sva zato imela kar nekaj organizacijskih težav, saj je to čas praznikov, počitnic, zaključevanja ocen in poklicne mature. Sprememba termina izpeljave mobilnosti na november po jesenskih počitnicah se je potrdila kot najboljša. S tem so se strinjali tudi tuji projektni koordinatorji, s katerimi sodelujeva. Dijaki in učitelji lahko tako svoje izkušnje vse šolsko leto delijo z vsemi, ki bi si tudi v prihodnje želeli vključiti v projekte. Odločitev za prihodnje šolsko leto še ni dokončna, izvedbo vseh mobilnosti pa načrtujeva v mesecu novembru 2014.

4. Ali obstaja kak razlog, da projektnega dela ne bi več opravljala še naprej? Mnenja udeležencev usposabljanj v tujini so, da delo opravljata profesionalno in zelo kvalitetno. Kaj menita o tem?

Veselijo naju pozitivne povratne informacije udeležencev usposabljanja. Meniva, da smo na šoli s projekti mobilnosti v okviru programa Leonardo da Vinci res dosegli pravo »eksplozijo« pozitivnih učinkov, saj smo v projekte do sedaj vključili že 127 dijakov in 159 učiteljev. Med slovenskimi srednjimi šolami smo v samem vrhu glede števila izvedenih mobilnosti dijakov in učiteljev. Sprašujete, kako bo v prihodnje? Težko odgovoriti, saj živimo v času nenehnih sprememb … 


5. S katero šolo v tujini sta najbolje sodelovala in s katero ne?

Z dosedanjimi mednarodnimi projekti sva sodelovanje vzpostavila s 33 tujimi šolami v 17 evropskih državah. Z vsemi projektnimi koordinatorji sva korektno sodelovala. Z nekaterimi sva vzpostavila celo prijateljski odnos. Velja pa poudariti, da med vsemi projektnimi koordinatorji velja izjemen sodelovalni duh in pripravljenost pomagati v vsaki situaciji. To naju vedno znova prijetno preseneča.   

6. V vseh teh letih dela so se zgodile tudi zanimive prigode. Ali nam lahko kakšno zaupata?

Prav gotovo ima vsak udeleženec usposabljanja v tujini v okviru programa Leonardo da Vinci – mobilnost svojo lastno prigodo, ki mu sliko celotne mobilnosti ohranja v prijetnem spominu. Zanimiva ideja – morda bi pa morala zapisovati najbolj zanimive, smešne in duhovite prigode udeležencev. Najbolj nama je v spominu ostalo eno zadnjih usposabljanj v Španiji, kjer smo skupaj s profesorico Manco Omahen Majnardi v prostem času raziskovali izbrane mestne znamenitosti Madrida, se vedno znova čudežno »izgubili« in po naključju znašli pred isto trgovino Hekei ali po naše kar »Hajka«, ki je poslala naša izhodiščna in orientacijska točka v mestu.        

7. Imata kako motivacijsko misel, ki vama v težkih trenutkih da nov zagon za delo in doseganje življenjskih ciljev?

Japonski pregovor pravi: »Učenje ne pozna državnih meja«. Učimo se lahko v domačem okolju, med prijatelji, v šoli, ki jo obiskujemo, itd. Lahko pa tudi v tujini. Priložnost ponuja program Leonardo da Vinci – mobilnost. Predstavlja izziv za učenje in usposabljanje v novem kulturnem in izobraževalnem okolju, med novimi dijaki in učitelji. Verjameva v pozitivne učinke programa, ga z veseljem udejanjava in se ob tem tudi sama učiva. Spraševal je Matjaž Mlinšek

Ni komentarjev:

Objavite komentar