ponedeljek, 17. februar 2014

INFORMATIVNI DAN - MEHATRONIKA
Tudi na naši šoli je potekal informativni dan. Naša novinarska ekipa je budno spremljala dogajanje na šoli. Jaz sem spremljal predstavitev programa Mehatronik operater. Pridružil sem se učitelju Matjažu Klunu in sodeloval pri predstavitvi. Obisk morebitnih bodočih dijakov je bil velik, mnogi so prišli s starši. G. Klun je predstavil poklic mehatronika operaterja in tudi mene kot bodočega mehatronika operaterja. Povedal je, da je za ta program zanimanje veliko in da se veseli delati z bodočimi dijaki. Predvsem starši so imeli veliko vprašanj v zvezi s šolanjem in poklicem. Tudi sam sem jim posredoval nekaj informacij o poklicu, za katerega se izobražujem. Povedal sem, da ima šola odlično organizirana praktični pouk in usposabljanje pri delodajalcih. Če pa imaš težave pri teoriji ali splošnih predmetih, pa imamo dobro učno pomoč. G. Klun jim je tudi pokazal seznam delodajalcev, pri katerih opravljamo praktično usposabljanje. Starši so se tudi name naslavljali z vprašanji: kako se počutim na tej šoli, kako sem zaključil prvi letnik, ali je bilo težko ipd. Upam, da so bodoče dijake tudi moji odgovori »prepričali«, da je naša šola prava zanje. Nato smo si ogledali delavnice. Najprej delavnice ročnih del. Tam sem jim povedal, da bodo v prvem letniku v njih preživeli veliko časa in da se bodo veliko naučili. Potem smo šli v učilnico M2M, kjer jim je g. Mlinšek povedal, kaj bodo delali v drugem letniku. Starše je zanimalo, kakšna je moja projektna naloga v drugem letniku. Povedal sem jim, da delam mešalno mizo. Moja tema jih je navdušila. Povedal sem tudi, da si temo za projektno nalogo dijaki izberemo sami v dogovoru z učiteljem. V CNC-učilnici so videli, kateri program uporabljamo za programiranje strojev. Tu sem jim povedal, da je delo zahtevno, a zanimivo.

  
Če povzamem svoje vtise o informativnem dnevu: g. Klun je pripravil zelo dobro predstavitev, pri podajanju informacij sva se lepo dopolnjevala, obisk je bil dober; všeč mi je bilo, da je bilo prisotnih veliko staršev, ki so na ta način pokazali zanimanje za ta poklic in za prihodnost svojih otrok. Menim, da bo vpis na mehatroniko velik in da se bodo bodoči dijaki dobro počutili na naši šoli. 


Z veseljem sem sodeloval na informativnem dnevu.


Matic Šebjan, 2.O

Ni komentarjev:

Objavite komentar