torek, 24. februar 2015

SPSŠB LJUBLJANA PREJELA AVTOMOBIL HYUNDAI i20 V UČNE NAMENENa internetni strani jaslovenija.si si lahko preberete poročilo o neuradni izročitvi avtomobila Hyundai i120 v učne namene. Naša šola sodeluje v programu Skills for the future pod pokroviteljstvom Hyundai Motors Future. Podjetje se je odločilo podariti avtomobile tistim srednjim šolam, katerih dijaki bodo  napisali dobro motivacijsko pismo in na Facebooku podprli akcijo z množičnim »všečkanjem« promocijske fotografije. Ker smo tako s pismom kot z »všečkanjem« na družbenem omrežju navdušili podjetje, smo dobili v last njihov avtomobil. Neuradna predaja je potekala 17. 2. 2015, uradna predaja s predstavitvijo programa pa bo 12. 3. 2015. Uradno predajo bomo spremljali tudi člani novinarskega krožka.Povezava do poročila: 

http://jaslovenija.si/novice/sps%25C5%25A0b-ljubljana-prejela-avtomobil-hyundai-i20-v-u%25C4%258Dne-namene-2514/

Andrej Golinar

nedelja, 22. februar 2015

INFORMATIVNI DAN 7 - FILM IN KRATEK INTERVJU S POMOČNIKOM G. KRANJCEMKAKŠNA JE BILA UDELEŽBA NA LETOŠNJIH INFORMATIVNIH DNEVIH? SO BILA PRIČAKOVANJA IZPOLNJENA?

Da, pričakovanja so več kot bila izpolnjena, saj je bil obisk na letošnjih informativnih dnevih množičen. Bili smo kar malo presenečeni, saj nismo pričakovali tako velikega obiska. Veseli me, da javnost končno spoznava, da so operativni poklici, za katere jih izobražujemo na naši šoli, pomembni za uspešno delovanje slovenskega gospodarstva. Poklicno izobraževanje se je začelo ceniti.


KJE JE BILO NAJVEČ OBISKA? ZAKAJ JE BILO NAJVEČ ZANIMANJA RAVNO ZA TA PROGRAM?

Najbolj množičen obisk so imele avtoremontne dejavnosti, program Avtoserviser. Mladi danes želijo spremljati razvoj avtomobilske tehnologije, tudi sami želijo imeti prevozno sredstvo. Zanimajo jih mopedi, težki motorji in seveda ostala vozila. Tehnologija v avtomobilski industriji se zelo hitro spreminja in avtoserviser danes nima več umazanih rok, saj avtoservisiranje postaja skoraj že laboratorijsko delo. Šola zelo natančno spremlja razvoj tehnologije, saj želimo dijakom nuditi vse potrebno znanje za kvalitetno izobraževanje. Pohvalil bi tudi naše učitelje, ki zavzeto spremljajo vse novosti v stroki in jih prenašajo na dijake.

V ZADNJIH DVEH LETIH JE ZOPET VEČ ZANIMANJA ZA STROKOVNE IN POKLICNE SREDNJE ŠOLE. ZAKAJ?

Javnost spoznava, da so operativni poklici pomembni za slovensko gospodarstvo, vedno bolj so spoštovani. Takšna izobrazba dijaka pripelje do zaposlitve. Dobri mojstri bodo vedno iskani in tudi dobro plačani.VIDEO PROSPEVEK O INFORMATIVNEM DNEVU:
POVEZAVA DO FORUMA - LINK


Miha Jančič, 3. O


sobota, 21. februar 2015

INFORMATIVNI DAN 6

TEHNIK STROJNIŠTVA PTI

 V petek, 13. 2. 2014, sem se udeležil predstavitve izobraževalnega programa Tehnik strojništva PTI.
Obiskovalcev ni bilo veliko, vsi pa so se zelo zanimali za program. Prijazno jih je sprejel učitelj Borut Brulc in jih natančno informiral o izobraževalnem programu, predmetniku, vpisnih pogojih, poklicni maturi in raznovrstnih dejavnostih na šoli. Prav tako jim je prišla zaželeti dobrodošlico ravnateljica.


Zatem smo si odšli ogledat učilnico za CNC, kjer nas je lepo sprejel učitelj Jože Stepan. Pokazal nam je delo na računalnikih, CNC-strojih in nam pokazal dela, ki so jih naredili dijaki.

Po končani predstavitvi sem vprašal obiskovalce o vtisih. Prav vsi so povedali, da se jim je šola zdela velika in se spraševali, ali bi se v njej lahko izgubili. Navdušeni so bili nad predstavitvijo v CNC-učilnici, učitelja sta se jim zdela prijazna in strokovno zelo dobro podkovana. Tudi oče enega od mladostnikov je bil prijetno presenečen nad predstavitvijo, predvsem pa si je želel, da bi njegov sin pri nas dobil takšno izobrazbo, ki bi mu omogočila dobro zaposlitev v industriji.


Učitelj Stepan je dejal, da obiskovalcev ni bilo veliko, vsem pa je želel, da bi se kvalitetno usposobili za kasnejšo zaposlitev. Učitelj Brulc je dejal, da je bil prvi vtis obiskovalcev zelo pozitiven in vsem zaželel vse najboljše, predvsem pa veliko znanja.


Martin Zagorc, 3. O

petek, 20. februar 2015

INFORMATIVNI DAN 5

IZDELOVALEC OBLAČIL IN USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL


V petek, 13. 2. 2015, sem se udeležila informativnega dne za izobraževalna programa Izdelovalec oblačil in Ustvarjalec modnih oblačil. Predstavitev je potekala v učilnici 129, vodila jo je učiteljica Bernarda Klemenc. Udeležba je bila dobra, obiskovalcev je bilo približno 25.Najprej se je učiteljica predstavila, na kratko opisala šolo, nato pa predstavila oba programa. Ob koncu je navedla še glavne razlike med programoma, da bi se mladi obiskovalci lažje odločili, kam bi se vpisali. Zatem smo si ogledali izdelke dijakov ter ob tem tudi izvedeli, da šola nudi veliko interesnih dejavnosti. Proti koncu nas je presenetila še ravnateljica Fani Al-Mansour. Najprej nam je zaželela dobrodošlico in povedala nekaj zanimivosti o šoli. Omenila je še, da se lahko pri nas izobražujejo tudi odrasli.Na vrsti so bila vprašanja obiskovalcev. Najbolj jih je zanimalo, koliko stroškov imajo dijaki z nakupom materialov in ali šola finančno pomaga tistim dijakom, ki jim je nakup materialov predrag. Zanimalo jih je tudi, kako imamo na šoli urejeno malico ter kako potekajo zaključni izpiti oziroma poklicna matura.

Nato smo ogledali učilnice, v katerih poteka poučevanje strokovnih predmetov in praktični pouk. Najprej smo šli v učilnico za estetiko, kjer nas je pričakala učiteljica Majda Grašič in nam podrobneje predstavila predmet estetika. Tam smo si lahko ogledali, kako nastane modna kolekcija in polstenje. Nato smo se ustavili v učilnici za krojno risanje. Razkazala nam jo je učiteljica Alojzija Skubic in nam pokazala, kako se rišejo kroji. Za konec nam je ostala še učilnica za delovno prakso. Tu sta nas pričakali učiteljici Minka Rihberger in Martina Keravica in nam na kratko povedali, kako poteka pouk med delovno prakso, pokazali končane izdelke in izdelke v izdelavi. Povedali sta tudi, da morajo imeti dijaki zaradi varnostnih razlogov obute copate in spete lase.

Enisa Porčić, 3. IO

sreda, 18. februar 2015

INFORMATIVNI DAN 4

LOGISTIČNI TEHNIK

Informativni dan se je v petek, 13. 2. 2015, pričel ob 9. uri. Udeležilo se ga je približno 50 obiskovalcev. Program je predstavil učitelj Andrej Prašnikar s pomočjo učiteljice Ajde Kamenik in dveh dijakov tretjega letnika.


Najprej so obiskovalcem pokazali fotografije, ki so jih bodoči logistični tehniki in učitelji logistike posneli na različnih strokovnih ekskurzijah in mednarodnih projektih. Zatem so predstavili zgodovino naše šole. Izvedeli smo, da je šola stara že več kot 50 let. V zadnjih dveh nadstropjih je bil internat za tiste, ki niso živeli blizu Ljubljane. Obiskovalci so izvedeli tudi, da ima šola knjižnico, malo in veliko telovadnico, šolskega zobozdravnika, prav tako pa nudijo programe izobraževanja in usposabljanja na enoti Avtošola Ježica. Šolo danes obiskuje 953 dijakov, ki jih poučuje 76 učiteljev.


Dijaki se bodo v štirih letih izobraževanja srečali s petimi obveznimi strokovnimi in štirimi izbirnimi predmeti. Udeležili se bodo tudi veliko interesnih dejavnosti, kot so strokovne ekskurzije, športni dnevi, kulturne dejavnosti in sodelovali v mednarodnih izmenjavah. Dijaku, ki ga je zbil avto, so zaradi hudih poškodb in mnogih operacij omogočili šolanje na domu. Učiteljica Ajda Kamenik se je najprej predstavila, povedala, da je na šolo prišla šele pred kratkim in da poučuje računalništvo ter informatiko, prav tako pa vodi debatni krožek. Takrat se nam je pridružila ravnateljica in se pošalila, da je šoli rečejo Teksas, torej je ona njen šerif. Mladostnikom je zaželela, naj uspešno končajo devetletko, in jih informirala, da naša šola nudi tudi učno pomoč.


Po končani predstavitvi me je zanimalo mnenje obiskovalcev o predstavitvi. Z njo so bili zadovoljni, celo tako zelo, da resno razmišljajo o vpisu na našo šolo. Učitelja Andreja Prašnikarja je prijetno presenetilo število obiskovalcev. Učiteljica Ajda Kamenik pa je menila, da je svoje delo opravila dovolj dobro in glasno. Tudi sam mislim, da je bila predstavitev oddelka za logistiko zelo kakovostna in informativna.Mark Gregorič, 1. I


Fotografiral je Martin Dolinšek, 1. I

torek, 17. februar 2015

INFORMATIVNI DAN 3

AVTOSERVISER SPI


Predstavitev programa Avtoserviser SPI je vodil učitelj prakse Miha Škoda. Učilnica je bila polna radovednih mladostnikov in njihovih staršev. Učitelj je najprej predstavil šolo, njeno bogato zgodovino, nato opisal vse programe, ki jih izvajamo na šoli, kasneje pa je zelo natančno predstavil program Avtoserviser SPI.
  


Razlagal je zelo podrobno in, sodeč po komentarjih obiskovalcev, tudi zanimivo. Ker je bila predstavitev zelo natančna, obiskovalci niso imeli dosti vprašanj. Med predavanjem je prišla v razred ravnateljica in bodoče dijake spodbudila k vpisu na našo šolo. Zanimiva nama je bila njena izjava, da naši šoli rečejo Teksas, da je ona njen šerif, profesorji pa njeni pomočniki. Ko je odšla, sta v razred stopila predstavnika avtomobilskega podjetja, predstavila svoje delo in podjetje ter razveselila mlade obiskovalce, da bodo lahko v tem podjetju opravljali obvezno prakso, kasneje pa se tam tudi zaposlili.

Po predstavitvi v razredu je učitelj obiskovalce odpeljal na ogled avtoservisnih delavnic.


Ko smo mladostnike vprašale, ali jim je bila predstavitev všeč, so bili komentarji zelo pozitivni. Večina vprašanih je odgovorila, da se bodo vpisali na našo šolo. Tudi starše je navdušila predstavitev in vsi bi z veseljem svoje sinove vpisali v program Avtoserviser SPI.Pia Ščap, Mirjana Nikolić, 2. K

ponedeljek, 16. februar 2015

INFORMATIVNI DAN 2


MEHATRONIK OPERATER SPI

Tudi letos smo imeli na informativnem dnevu dober obisk. Veliko radovednih mladostnikov in njihovih staršev je prišlo na predstavitev programa Mehatronik operater SPI.
Učitelj Jernej Krenčan je uvodoma najprej predstavil našo šolo, nato pa še izobraževalni program Mehatronik operater. Vmes nas je obiskala ravnateljica in starše ter bodoče dijake spodbudila k izbiri naše šole. Učitelj je nato nadaljeval s predstavitvijo in nam pokazal kocko, ki jo je dijak izdelal pri praktičnem pouku.

Zatem je naštel raznovrstna slovenska in mednarodna tekmovanja, ki se jih udeležujejo naši dijaki in dosegajo odlične uvrstitve. Predstavitev je nadaljeval z razlago, kje vse se lahko zaposlijo mehatroniki, nato pa je še natančno predstavil predmetnik in šolska pravila.

Ko je bilo predstavitve konec, so sledila vprašanja obiskovalcev. Večinoma jih je zanimalo, kako si dijaki najdejo delodajalca za prakso. Učitelj jim je zagotovil, da ga bodo zlahka našli, saj je za ta poklic veliko zanimanja. Starši so še vprašali, kaj vse dijaki potrebujejo za praktični pouk.


Potem smo si šli ogledat učilnice praktičnega pouka oziroma delavnice. Vsi so bili nad predstavitvijo navdušeni in so mogoče zato tako malo spraševali. Na koncu sem bodoče dijake prosila še za kratko mnenje o predstavitvi, vendar žal niso želeli odgovarjati.Maruša Turk, 2. K

nedelja, 15. februar 2015

INFORMATIVNI DAN 1


NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE - NPI


V petek, 13. 2. 2015, sem se udeležil informativnega dne za nižje poklicno izobraževanje v učilnici 131, kjer je učiteljica Mojca Kregar predstavila ta program na naši šoli. Udeležba je bila kar solidna. Bilo nas je 14.

Učiteljica Mojca Kregar podaja natančne informacije o predmetniku
Najprej se je učiteljica Kregar na kratko predstavila. Povedala nam je, katere predmete poučuje, koliko časa je že zaposlena na naši šoli itd. Zatem nam je predstavila zgodovino, organizacijo in potek dela na šoli. Nekaj pozornosti je tudi namenila izmenjavi dijakov v tujino, predvsem katere pogoje mora dijak izpolnjevati, da lahko odide na izmenjavo. Zaključila je s podrobno predstavitvijo obeh programov na nižjem poklicnem izobraževanju: Pomočnik v tehnoloških procesih in Preoblikovalec tekstilij.

Nato so sledila vprašanja obiskovalcev. Zanimalo jih je, ali nudimo učno pomoč in ali se lahko dijaki po končanem nižjem izobraževanju vpišejo v triletni poklicni program.


Sledil je ogled šolskih delavnic in učilnic za prakso.

Ogled učilnice za prakso in tekstilnih izdelkov dijakinj


Ogled še ene učilnice za prakso. Učitelj Ciril Prijatelj je zaradi (pre)glasnega smeha poslal dva naša dijaka iz učilnice. Kasneje je učitelj obiskovalcem povedal, da ima rad resne dijake in jih v primeru kršenja šolskih pravil »pošlje na hladno«.

Ogled avtomobila, ki ga bodo naši dijaki naredili voznega

Teslov transformator
Kasneje si je nek dijak želel izvedeti več o programu Mehatronik operater. Pri tem sem mu tudi sam pomagal. Peljal sem ga v učilnico, kjer imamo praktični pouk. Ker v učilnici ni bilo učitelja Matjaža Mlinška (bil je v drugi učilnici), sem mu sam predstavil poklic mehatronika. Pri tem pa so mi pomagali trije dijaki iz 2. o. Najbolj ga je v zanimal Teslov transformator, ki ga je dijak 2. o na njegovo željo prižgal.


Miha Jančič, 3. o

četrtek, 12. februar 2015

INTERVJU Z RAVNATELJICO FANI AL-MANSOUR


Pred začetkom letošnjih informativnih dnevov, ki bodo potekali 13. in 14. februarja, nas je obiskal novinar zurnala24.si in se pogovarjal z ravnateljico Fani Al-Mansour. Zanimalo ga je, kakšne so zaposlitvene možnosti naših dijakov, kako se šola prilagaja zahtevam gospodarstva in novih tehnologijam v posameznih strokah, kakšna je prihodnost tekstilne industrije in kako smo se prilagodili varčevalnim ukrepom. Ravnateljica je zaključila pogovor z mislijo, da so za uspešno šolanje dijakov zelo pomembni tudi njihovi starši: »Starši smo za to, da skrbimo za svoje otroke. Zelo potrebni in pomembni smo jim v času odraščanja, še posebej, ko prestopijo prag OŠ in vstopijo v popolnoma novo okolje, med nove ljudi, ki narekujejo čisto drugačen način dela ter imajo do njih drugačna pričakovanja kot prej. Starši naj pokličejo na šolo, četudi je otrok uspešen, da bo vedel, da jim je pomemben.«

Celoten intervju si lahko preberete na internetni strani: 
Andrej Golinar

sreda, 11. februar 2015

NAGRADNI KVIZ

POD KROŠNJAMI V ŠOLSKI KNJIŽNICI


Pred šolsko knjižnico vas bo najprej pričakal portret našega največjega slovenskega pesnika in navodila za reševanje kviza.Na knjižničnem hodniku so na mizi razstavljeni listki z vprašanji o življenju in delu Franceta Prešerna. Izberite si listek, napišete nanj odgovor in ga vrzite v škatlo.


Če niste prepričani, ali ste zapisali pravilen odgovor oziroma na vprašanje niste znali odgovoriti, si lahko pomagate z literarnimi mojstrovinami Franceta Prešerna, razstavljenimi v knjižnicami.


Trije srečneži, ki jih bomo izžrebali 17. 2. 2015, bodo prejeli slastne Prešernove kroglice in knjižno nagrado.Vabljeni v šolsko knjižnico na ogled razstave in reševanje kviza!Andrej Golinar


nedelja, 8. februar 2015

POGOVOR S PROF. MATJAŽEM MLINŠKOM


Bralci spletnih novic, vabljeni k branju zanimivega in drugačnega intervjuja s profesorjem mehatronike Matjažem Mlinškom na spletnem portalu žurnal24.si. Profesor je podrobneje predstavil izobraževalni program Mehatronik in operater, projekte, ki jih pripravljamo na naši šoli, še posebej Forum mehatronike, ki bo potekal aprila na naši šoli, nekaj besed pa sta z novinarjem namenila tudi povezavi mehatronike z avtomobilsko industrijo.

Profesorju Mlinšku čestitamo za intervju in dobro promocijo naše šole.

Povezava: 

http://www.zurnal24.si/elektricni-avtomobil-sola-bezigrad-intervju-mlinskek-clanek-244794Andrej Golinar

sobota, 7. februar 2015

POGOVOR Z GREGOM GODCEM


Grega Godec je dijak 5. t in trenira mešane borilne veščine. Postal je tudi trener nadobudnim osnovnošolcem, ki želijo obvladati ta šport.

Treniraš mešane borilne veščine. Šport ni med najbolj znanimi v Sloveniji. Ga lahko na kratko opišeš?

Trenirati mešane borilne veščine pomeni, da treniraš boks, kickboks, borbo na tleh in rokoborbo. Ta šport nima veliko pravil.

Kdo vse lahko trenira ta šport? Ima starostno omejitev? Ga lahko trenirajo dekleta?

Mešane borilne veščine lahko trenira prav vsak, tudi če prej ni bil rekreativni športnik. Ženske znajo biti v tem športu celo boljše od moških. Tudi starostne omejitve nima. Sam trenutno treniram otroke.

Kako poteka tvoj trening? Koliko dni na teden treniraš? Koliko ur na dan?

Trening začnem z ogrevanjem. Zatem se učim novih tehnik bojevanja in delam vaje za moč. Sledi borba z »nasprotnikom«, t. i. sparing partnerjem, trening pa zaključim z raztegovalnimi vajami. Trenira se vsak dan po dve uri, ob sobotah pa so samo sparingi. Ker sem trenutno poškodovan, sam ne treniram, ampak sem trener osnovnošolcem.


Vedno z veseljem treniraš ali imaš tudi dneve, ko ti je težko stopiti v telovadnico? Kako se takrat motiviraš za trening?

Pridejo tudi dnevi, ko je težko stopiti v telovadnico, vendar vem, da me bo le reden trening pripeljal do dobrih rezultatov, zato stisnem zobe in opravim trening.

Katera znanja in sposobnosti mora imeti dober trener mešanih borilnih veščin?

Obvladati mora različne tehnike bojevanja in biti dober vodja. Paziti mora, da se vaje ne ponavljajo prav na vsakem treningu. Svoje varovance mora znati motivirati za dobro borbo, jih pripraviti tako psihično kot fizično. Pomembne so tudi kvalitetne vaje za moč. Treningi bodo obiskani le, če bo trener pripravil dobre vaje. Pozoren mora biti na vsakega posameznika v skupini.

Je potrebno paziti na prehrano? Katere jedi so prepovedane?

Ja, predvsem je pomembna pravilna prehrana pred borbo. Izogibati se je potrebno jedem, ki redijo, saj je zelo pomembno število kilogramov pred tekmo. Najslabše so sladke jedi in pijače. Da obdržim optimalno težo, moram imeti na dan pet obrokov z veliko beljakovinami.

Katere so najpogostejše športne poškodbe?

Predvsem so to zlomi in zvini pa počene ličnice, poškodovana arkada in seveda veliko modric po telesu.

Imaš športne idole? Kateri so in zakaj ravno ti?

Da, to je Conan McGregor. Ni še dolgo v tem športu, ima pa zelo kakovostno tehniko bojevanja. Ima tudi zanimiv karakter, v ringu zna biti provokator.

Za rojstni dan si dobil dve brezplačni stopnici. Prva je za ogled gledališke predstave, druga za ogled športne prireditve. Kam bi šel in zakaj?

Izbral bi si gledališko predstavo, saj nisem bil velikokrat v gledališču, do sedaj samo dvakrat. Predvsem bi si želel ogledati komedijo. 


Enisa Porčić, 3. IO

sreda, 4. februar 2015

ZGODBE TURIZMA

ZGODBE V SLOVENSKEM TURIZMU:

HODIM PO LJUBLJANSKIH ULICAH IN USTVARJAM


Zgodbe v slovenskem turizmu je mednarodni projekt Turistične zveze Slovenije (v nadaljevanju TZS), v katerem so sodelovale srednje šole iz Slovenije in tujine (Srbije, Bosne in Hercegovine in Italije). Narediti smo morali t. i. turistični produkt, ki je zajemal pisni promocijski izdelek, videospot in pripravo turistične tržnice. V turizmu je danes oblikovanje in pripovedovanje zgodb (zgodbarjenje) učinkovito orodje pri razvoju in trženju turističnih destinacij, izdelkov ter znamenitosti. Prav zato je TZS v tem projektu iskala konkretne zgodbe, ki že obstajajo ali v določeni meri že delujejo kot turistični produkt. Lahko so temeljile na legendah, pravljicah ali pa na sodobnih pojavih in produktih. Bodoče modne oblikovalke, dijakinje 2. k, smo si močno želele sodelovati pri projektu in želja se nam je uresničila. Pomagali so nam dijaki 1. o. Mentorja pa sta bila profesorja Andrej Golinar in Lenka Brezovar.


Imeli smo veliko različnih idej, kaj bi bila naša zgodba in kako bi jo predstavili na tržnici. Na koncu smo se odločili, da oblikujemo zgodbo o modni oblikovalki, mladi, sodobni, dinamični ženski, ki jo Ljubljana in njene arhitekturne sodobne znamenitosti navdihujejo za lastno umetniško ustvarjanje, skiciranje oblačil. Naše glavno mesto smo želele predstaviti kot romantično umetniško metropolo, zato se umetnica na sprehodu tudi zaljubi. Pogled ji pritegne mlad umetnik, fotograf, ki mu je Ljubljana močan kreativni navdih za njegovo ustvarjanje.


Za predstavitev arhitekturno »drugačnih« ljubljanskih zgradb smo si izbrale Situlo, Stožice, Žale, Metelkovo, Mesarski most in Nebotičnik. Za začetek je vsaka v razredu narisala dve modni skici na eno od omenjenih stavb. Sledilo je snemanje promocijskega spota. Na snemanjih je bilo zelo zabavno. Našo modno oblikovalko Pio smo za vsako sceno stilsko preobrazile, jo oblekle v različna oblačila. Pri snemanjih so nam pomagali tudi dijaki 1. o, Armando Škrlj, Ermin Bajramović in Boštjan Remškar, za kar smo jim zelo hvaležne.


Ko je bil naš filmček končan, smo začele oblikovati pisni izdelek, ki smo ga zaključile med božično-novoletnimi počitnicami. Zatem smo se posvetile postavitvi naši stojnice in njenemu izgledu. Dan pred odhodom na Gospodarsko razstavišče, kjer je sejem 28. 1. 2015 tudi potekal, smo spekle 6 različnih vrst piškotov, ki so predstavljali prej omenjene zgradbe. Za postavitev stojnice smo imeli na voljo 28 lesenih zabojčkov. Naredili smo 6 stebrov, visokih okrog 2 metra, ki so predstavljali Žale. Nanje smo pripeli povečane modne skice. Ostale zabojčke smo prelepili s fotografijami zgradb in so služili kot pult, na katerega smo postavile piškote. Na Gospodarsko razstavišče je odšlo pet učenk 2. k. Potrudile smo se, da so bile zgradbe navdih tudi za naša oblačila in pričeske.


Bilo je kar malce naporno, saj je sejem trajal kar od 7. ure zjutraj do 7. ure zvečer. Kljub temu smo se zabavale, naš trud pa je bil poplačan, saj smo osvojile bronasto priznanje.
Maruša Turk in Nina Poje, 2. k