petek, 7. februar 2014

SESTANEK DIJAŠKE SKUPNOSTIV sredo, 5. 2. 2014, smo se predstavniki razredov zbrali na sestanku dijaške skupnosti.

Ravnateljica, pomočnik ravnateljice in učitelj Matjaž Mlinšek so nam predstavili učni uspeh dijakov v prvem ocenjevalnem obdobju. Ravnateljica je bila nad rezultati malce razočarana. Je pa priznala, da je takega rezultata že vajena in je veliko bolj zadovoljna ob koncu drugega ocenjevalnega obdobja, ko je neuspešnih dijakov veliko manj. 

Potem nam je dala možnost, da podamo kak predlog, komentar ali kritiko. Večinoma so bile pohvale in predlogi. Bila pa je tudi pripomba, da nadomeščanja niso objavljena na spletni strani šole. Pomočnik ravnateljice je povedal, da bi težko ažurno objavljali nadomeščanja učiteljev, saj do spremembe v urnikih velikokrat pride šele ob 7. uri, ko učitelji javijo svojo odsotnost. Moje mnenje je, bilo da bi bila objava koristna za dijake, ki so bili npr. bolni, in bi tako lahko izvedeli, ali je prišlo do sprememb v urniku. 

Govorili smo tudi o ravnateljičini ponovni kandidaturi. Povedala je, da ne bo odpuščala učiteljev, saj želi, da nas ti še naprej učijo, s čimer se tudi sam strinjam. Predstavila nam je vizijo šole za prihodnjih pet let in bila mi je zelo všeč. Želi nam, da se v šoli »zagrebemo« za znanje in ga potem nadgradimo še pri delodajalcih. Če bo njena vizija uspešna, kar je v preteklosti že dokazala, bi lahko postali najboljša poklicna in tehniška šola v Sloveniji. Starejši dijaki so pohvalili delavnice in upajo, da bodo v prihodnjih petih letih še izboljševane. 

Pohvalil bi ravnateljico in učitelja Mlinška za vse spodbude. Vesel sem, da lahko sodelujemo v različnih projektih, saj se pri tem veliko naučimo. Želim si, da bi naša šola postala ena izmed najkakovostnejših slovenskih srednjih šol.

Matic Šebjan, 2. O

Ni komentarjev:

Objavite komentar