sreda, 18. februar 2015

INFORMATIVNI DAN 4

LOGISTIČNI TEHNIK

Informativni dan se je v petek, 13. 2. 2015, pričel ob 9. uri. Udeležilo se ga je približno 50 obiskovalcev. Program je predstavil učitelj Andrej Prašnikar s pomočjo učiteljice Ajde Kamenik in dveh dijakov tretjega letnika.


Najprej so obiskovalcem pokazali fotografije, ki so jih bodoči logistični tehniki in učitelji logistike posneli na različnih strokovnih ekskurzijah in mednarodnih projektih. Zatem so predstavili zgodovino naše šole. Izvedeli smo, da je šola stara že več kot 50 let. V zadnjih dveh nadstropjih je bil internat za tiste, ki niso živeli blizu Ljubljane. Obiskovalci so izvedeli tudi, da ima šola knjižnico, malo in veliko telovadnico, šolskega zobozdravnika, prav tako pa nudijo programe izobraževanja in usposabljanja na enoti Avtošola Ježica. Šolo danes obiskuje 953 dijakov, ki jih poučuje 76 učiteljev.


Dijaki se bodo v štirih letih izobraževanja srečali s petimi obveznimi strokovnimi in štirimi izbirnimi predmeti. Udeležili se bodo tudi veliko interesnih dejavnosti, kot so strokovne ekskurzije, športni dnevi, kulturne dejavnosti in sodelovali v mednarodnih izmenjavah. Dijaku, ki ga je zbil avto, so zaradi hudih poškodb in mnogih operacij omogočili šolanje na domu. Učiteljica Ajda Kamenik se je najprej predstavila, povedala, da je na šolo prišla šele pred kratkim in da poučuje računalništvo ter informatiko, prav tako pa vodi debatni krožek. Takrat se nam je pridružila ravnateljica in se pošalila, da je šoli rečejo Teksas, torej je ona njen šerif. Mladostnikom je zaželela, naj uspešno končajo devetletko, in jih informirala, da naša šola nudi tudi učno pomoč.


Po končani predstavitvi me je zanimalo mnenje obiskovalcev o predstavitvi. Z njo so bili zadovoljni, celo tako zelo, da resno razmišljajo o vpisu na našo šolo. Učitelja Andreja Prašnikarja je prijetno presenetilo število obiskovalcev. Učiteljica Ajda Kamenik pa je menila, da je svoje delo opravila dovolj dobro in glasno. Tudi sam mislim, da je bila predstavitev oddelka za logistiko zelo kakovostna in informativna.Mark Gregorič, 1. I


Fotografiral je Martin Dolinšek, 1. I

Ni komentarjev:

Objavite komentar