nedelja, 15. februar 2015

INFORMATIVNI DAN 1


NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE - NPI


V petek, 13. 2. 2015, sem se udeležil informativnega dne za nižje poklicno izobraževanje v učilnici 131, kjer je učiteljica Mojca Kregar predstavila ta program na naši šoli. Udeležba je bila kar solidna. Bilo nas je 14.

Učiteljica Mojca Kregar podaja natančne informacije o predmetniku
Najprej se je učiteljica Kregar na kratko predstavila. Povedala nam je, katere predmete poučuje, koliko časa je že zaposlena na naši šoli itd. Zatem nam je predstavila zgodovino, organizacijo in potek dela na šoli. Nekaj pozornosti je tudi namenila izmenjavi dijakov v tujino, predvsem katere pogoje mora dijak izpolnjevati, da lahko odide na izmenjavo. Zaključila je s podrobno predstavitvijo obeh programov na nižjem poklicnem izobraževanju: Pomočnik v tehnoloških procesih in Preoblikovalec tekstilij.

Nato so sledila vprašanja obiskovalcev. Zanimalo jih je, ali nudimo učno pomoč in ali se lahko dijaki po končanem nižjem izobraževanju vpišejo v triletni poklicni program.


Sledil je ogled šolskih delavnic in učilnic za prakso.

Ogled učilnice za prakso in tekstilnih izdelkov dijakinj


Ogled še ene učilnice za prakso. Učitelj Ciril Prijatelj je zaradi (pre)glasnega smeha poslal dva naša dijaka iz učilnice. Kasneje je učitelj obiskovalcem povedal, da ima rad resne dijake in jih v primeru kršenja šolskih pravil »pošlje na hladno«.

Ogled avtomobila, ki ga bodo naši dijaki naredili voznega

Teslov transformator
Kasneje si je nek dijak želel izvedeti več o programu Mehatronik operater. Pri tem sem mu tudi sam pomagal. Peljal sem ga v učilnico, kjer imamo praktični pouk. Ker v učilnici ni bilo učitelja Matjaža Mlinška (bil je v drugi učilnici), sem mu sam predstavil poklic mehatronika. Pri tem pa so mi pomagali trije dijaki iz 2. o. Najbolj ga je v zanimal Teslov transformator, ki ga je dijak 2. o na njegovo željo prižgal.


Miha Jančič, 3. o

Ni komentarjev:

Objavite komentar