petek, 13. december 2013

STROKOVNO USPOSABLJANJE UČITELJEV V TUJINI - JUG EVROPE (ŠPANIJA in ITALIJA)

Človek, ki skrbi za svoje staro znanje
in hkrati nenehno pridobiva novo,
lahko postane učitelj drugih.
(Konfucij)

ANDREJ PRAŠNIKAR se je v času od 10. 11. do 16. 11. 2013 usposabljal na CIFP PROFESOR RAUL VAZQUEZ (mesto Madrid, Španija).

Šola v tujini je … po velikosti primerljiva z našo šolo. Programi, ki jih izvajajo, so: aviomehanik, vzdrževalec tirnih vozil, avtoserviser, avtokaroserist, mehatronik, v pripravi pa je še logist. Starost šole je manj kot 5 let. Oprema je v primerjavi z našo boljša in novejša, kar je razumljivo glede na starost šole. V šoli sta združeni srednja in višja šola, kar pomeni prednost pri organizaciji šole in nadaljevanju šolanja za dijake. Vsi mentorji in profesorji, s katerimi smo sodelovali in imeli stike, so pokazali veliko stopnjo pripravljenosti za sodelovanje. Izmenjava načinov dela in izkušenj bo pripomogla k razvoju in spremembam na obeh straneh.

Dodana vrednost mojega usposabljanja v tujini … je v pedagoških izkušnjah, ki so jih obogatili pogovori z dijaki in študenti. Take in podobne izmenjave priporočam vsem učiteljem, ki se ne bojijo sprememb in novosti. Razlike se kažejo v bolj učinkoviti organizacijski strukturi, ki omogoča hitrejše odpravljanje napak v srednjih šolah, saj se posledice pomanjkljivosti znanja pokažejo takoj ob prestopu na višjo stopnjo.
Usposabljanje učiteljev v tujini … je koristno za izmenjavo izkušenj, uvajanje pozitivnih metod in postopkov, ki so že preizkušeni. Glede na zelo odprt pretok delovne sile v Evropski uniji je zelo priporočljivo, da se izobraževalne organizacije s podobnimi programi povezujejo in poenotijo svoje programe glede kvalitete in primerljivosti izobraževanja. S španskimi mentorji smo ugotovili, da so slovenski dijaki, ki so bili na izmenjavi v omenjeni šoli, strokovno zelo dobro podkovani, na kar smo posebej ponosni.  
 Obisk naših dijakov in učiteljev v tovarni IVECO v Madridu, kjer proizvajajo vlačilec IVECO Stralis (vlačilec leta 2013)

MIHA ŠKODA se je v času od 10. 11. do 16. 11. 2013 usposabljal na CIFP PROFESOR RAUL VAZQUEZ (mesto Madrid, Španija).

Šola v tujini je … večja in mlajša od naše, opremljenost in organizacija šole je odlična ter zelo moderna.

Dodana vrednost mojega usposabljanja v tujini … je drugačen pogled na izobraževanje mladih generacij.

Usposabljanje učiteljev v tujini … je odlična priložnost za spoznavanje tujih izobraževalnih programov in ustanov.

MOJCA KREGAR se je v času od 11. 11. do 13. 11. 2013 usposabljala na ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. USUELLI RUZZA" (mesto Padova, Italija).Šola v tujini je podobna naši, saj izvaja sorodne programe kot naša šola. Imajo sicer drugačen sistem izobraževanja, vendar so strokovni predmeti primerljivi. Prijazna koordinatorica je predstavila njihov program in sistem izobraževanja in nas popeljala po šoli. Prisostvovala sem pri posameznih urah pouka (strokovni predmeti) in se srečala s kolegicami, ki poučujejo stroko, in njihovim delom, kar mi je bilo zelo všeč.

Dodana vrednost mojega usposabljanja v tujini … je predvsem v izbiri države gostiteljice, to je Italije, ki je zibelka svetovne mode. Imajo veliko strokovne literature, pri pouku si z njo lahko zelo veliko pomagajo tako profesorji kot dijaki. Dijakinje so precej samostojne in pod vodstvom učiteljice mentorice usvajajo novo učno snov (od ideje do izdelka; zamisel, skica, kroj, materiali, izdelava). Zanimivo mi je bilo to, da je v začetnih letnikih poudarek na teoriji, v višjih pa preide v praktični del. Dekleta se izpopolnjujejo tudi pri delodajalcih in si nabirajo izkušnje. Tako je zagotovljena večja samostojnost, strukturiran pristop in odgovornost do dela.

Usposabljanje učiteljev v tujini … je del vseživljenjskega učenja. Vseživljenjsko usposabljanje je za nekoga, ki poučuje, nuja, saj ti da širino in bogati učni proces. Svoje delo lahko popestriš in dodaš novo znanje in metode, pouk je s tem zagotovo kakovostnejši. Po drugi strani pa vidiš, da je v naši šoli tudi veliko prednosti, saj imamo dobro opremljene učilnice in delavnice.


 Naše dijakinje in učiteljica v učilnici za strokovno risanje in praktični pouk v Padovi
  


Nikolaj Lipič

Ni komentarjev:

Objavite komentar