petek, 13. december 2013

STROKOVNO USPOSABLJANJE UČITELJEV V TUJINI - SEVER EVROPE (FINSKA in ESTONIJA)

Človek, ki skrbi za svoje staro znanje
in hkrati nenehno pridobiva novo,
lahko postane učitelj drugih.
(Konfucij)


V mesecu novembru 2013 so bile tri učiteljice in štirje učitelji naše šole na strokovnem usposabljanju v tujih šolah in podjetjih na Finskem, v Estoniji, Italiji in Španiji. Usposabljanje se je izvajalo v okviru dveh mednarodnih projektov, ki se izvajata na naši šoli v okviru programa Leonardo da Vinci – mobilnost. V prvem projektu z naslovom Strokovno usposabljanje za delo z dijaki s posebnimi potrebami so se usposabljali trije učitelji. Štirje učitelji so se usposabljali in hkrati spremljali naše dijakinje in dijake na izvajanje njihove strokovne prakse v tujino v projektu z naslovom Poklicne perspektive dijakov v času recesije.

Namen strokovnega usposabljanja učiteljev v tujini je krepitev njihove profesionalne rasti, spoznavanje novih metod in pristopov poučevanja, sodobnih didaktičnih učil za pouk v razredu in učnih delavnicah, vzpostavljanje novih sodelovanj s tujimi učitelji in strokovnjaki v podjetjih ter primerjati tuje izobraževalne programe z našimi. Učitelje želimo vključevati v proces vseživljenjskega učenja in jih ob tem opolnomočiti s kompetencami za izvajanje sodobnega in kvalitetnega pouka. To je temeljna vizija šolskega projektnega tima programa Leonardo da Vinci – mobilnost, ki ga vodita Smiljana Fister in Nikolaj Lipič. Že sedem let, vse od leta 2006, permanentno organiziramo usposabljanje naših učiteljev v različnih evropskih državah. Projektno uspešnost opravičujemo z dvema prestižnima nagradama, in sicer smo leta 2007 prejeli nacionalno nagrado »Jabolko kakovosti« in leta 2008 še evropsko nagrado za kvaliteten projekt v programu Leonardo da Vinci – mobilnost.

V nadaljevanju predstavljamo učiteljice in učitelje ter njihove vtise o usposabljanju v tujini.

IRENA MODIC ČOŽ se je v času od 10. 11. do 16. 11. 2013 usposabljala na TAMPERE COLLEGE (mesto Tampere, Finska).

Šola v tujini je zelo dobro opremljena in zelo velika. Delavnice so prostorne in opremljene z modernimi učili. Izobraževalni programi so podobni našim. Posebnost v njihovem izobraževanju je v tem, da lahko nekdo, ki obiskuje splošno srednjo šolo, hkrati obiskuje tudi strokovni del na strokovni šoli oziroma po končani splošni srednji šoli obiskuje le strokovni del na strokovni srednji šoli. Dijaki so zelo disciplinirani in delavni. Tudi če učitelj ni prisoten v delavnici, mirno nadaljujejo s svojimi nalogami.

Dodana vrednost mojega usposabljanja v tujini ... je v presenetljivem spoznanju o veliki samostojnosti dijakov pri učenju. Veliko je projektnega dela. Dijaki se zavedajo, da morajo nalogo opraviti in so pri delu samostojni. Mislim, da mi naše dijake preveč nadziramo in kontroliramo, sami pa so premalo odgovorni. Predstavljam primer: ko smo prišli na šolo, so bili dijaki zadolženi, da naše dijake vodijo po šoli in jim jo razkažejo. Ko smo šli v muzej, so bili prav tako zadolženi določeni dijaki, da so naše vodili po muzeju. Pri praktičnem delu v delavnicah so našim dijakom dodelili dijake tutorje, ki so jim pomagali in jih spremljali. To mi je bila spodbuda, da bom tudi jaz naše dijake spodbujala k večji samostojnosti in razmišljanju.

Usposabljanje učiteljev v tujini ... je priložnost, da si pridobimo veliko novih izkušenj, lahko narediš primerjavo svojega dela, vidiš, kje smo mi in kje so oni. To ti da spodbudo, da se tudi sam odločiš za spremembe in da primere dobre prakse uporabiš tudi pri svojem delu. Koristno je ostati povezan z učitelji svoje stroke in ohraniti kontakte. Zelo sem vesela, da sem se lahko udeležila usposabljanja v tujini.


 Skupina dijakov, ki so se usposabljali v Tamperah in v Mikkeliju na Finskem

MARKO GALE se je v času od 10. 11. do 16. 11. 2013 usposabljal na ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTO (mesto Mikkeli, Finska) in TAMPERE COLLEGE (mesto Tampere, Finska).

Šola v tujini je …imenovana ESEDU – Etela South Savo Vocational College oz. v finščini Etelä-Savon ammattiopisto. Sedež šole in njen največji del se nahaja v mestu Mikkeli, šola pa ima manjši enoti v mestecih Pieksamaki in Juva. S tem pokriva območje oziroma finsko pokrajino, imenovano South Savo, ki se nahaja na jugovzhodnem delu Finske. Šola izvaja poklicno izobraževanje in usposabljanje (VET) za dijake in odrasle na naslednjih poklicnih področjih: kultura, naravni viri in okolje, naravoslovje, družbene vede, poslovne in upravne vede, socialne službe, zdravje in šport, tehnologija, komunikacije in promet, turizem, gostinstvo in domače storitve. Glede velikosti in opremljenosti šole težko povlečem vzporednice v primerjavi z našimi šolami, saj ne poznam finskih standardov za poklicno šolstvo. Vsekakor pa kot opazovalec lahko povem, da so njihove možnosti izobraževanja za posamezne poklice glede velikosti in primernosti prostorov ter glede razpoložljive opreme praktično neprimerljive s slovenskimi šolami. Opremljenost prostorov na različnih lokacijah za posamezna poklicna področja je na izredno visokem nivoju, oprema pa ni zastarela, temveč aktualna in posodobljena v skladu z razvojem teh poklicnih področij. Tudi prostorske možnosti specializiranih delavnic so za naše pojme glede na število dijakov ogromne, dijaki se v teh prostorih dobesedno porazgubijo.

Dodana vrednost mojega usposabljanja v tujini … zame kljub večkratnemu obisku iste lokacije pomeni začutiti utrip in razlike v delovanju in funkcioniranju finskega izobraževalnega sistema v primerjavi s slovenskim. Te razlike so dokaj velike, podobno kot so velike razlike v mentaliteti Slovencev v primerjavi s Finci. V Severni Evropi izobraževalni procesi potekajo za naše pojmovanje relativno počasi, a kontinuirano in vztrajno. Opaziti je precejšnjo svobodo učiteljev stroke pri izvajanju posameznih učnih enot, saj imajo možnost prilagajanja tempa pouka sposobnostim dijakov, pri tem pa ni zaznati časovne in vsebinske normiranosti, ki je zelo značilna za slovenski izobraževalni proces. Ni opaziti striktne delitve na učitelje strokovne teorije in na učitelje praktičnega pouka, pri njih so to enostavno učitelji stroke. Določene detajle navedenega bi bilo možno uporabiti tudi pri našem vsakdanjem delu.

Usposabljanje učiteljev v tujini … je z mojega gledišča vsekakor priporočljivo za vse naše učitelje, ki delujejo na istih strokovnih področjih. Temeljno zato, da zaznajo razlike, ki obstajajo pri njihovem delu v primerjavi z delom finskih kolegov. Predvidoma so naši učitelji strokovno na podobnem nivoju kot učitelji na finski šoli in po strokovni plati ne odstopajo od njih (navedeno velja za učitelje na strokovnem področju avtoremonta in strojništva v Mikkeliju, Finska). Glede na možnosti opreme, učne tehnologije in glede prostorskih možnosti ni primerjave, finski kolegi so tu v ogromni prednosti, tako veliki, da se mi pogosto postavlja vprašanje izkoriščenosti vse te pogosto drage opreme. Naslednja razlika nastopi v samem izvajanju pouka; opazno je, da naši učitelji porabijo ogromno energije za umirjanje dijakov, njihovo osredotočenost na pouk in motivacijo. V finskih šolah tega ni zaznati, tam učitelji nastopajo bolj v vlogah strokovnih mentorjev, navajajo dijake na samostojno opravljanje nalog in ne izgubljajo toliko časa z umirjanjem in osredotočanjem dijakov na pouk. Finski kolegi se s tem sicer ne strinjajo, trdijo, da tudi pri njih ni vse idealno, da tudi njihovi dijak niso motivirani in da pogosto izostajajo od pouka. A vseeno se takoj opazi razlike v mentaliteti med našimi in njihovimi dijaki. Pri njihovih dijakih ni opaziti prenapetosti in prekipevajoče energije, ki se pri naših dijakih žal prepogosto izraža skozi poškodovanja, uničevanja opreme in prostorov ter primere vandalizma. Naši učitelji se morajo, hočejo ali nočejo, na tem področju precej bolj angažirati kot finski.


 Prostočasne aktivnosti po praksi v Mikkeliju, Finska


LUCIJA ŠLJUKA NOVAK se je v času od 10. 11. do 16. 11. 2013 usposabljala na TALLINN LASNAMÄE MECHANIC SCHOOL (mesto Tallinn, Estonija).


Šola v tujini je … moderno opremljena. Učni prostori se raztezajo na 16.000 m2. Dijaki se usposabljajo v manjših skupinah. Vzporedno potekata teoretični in praktični del izobraževanja pod vodstvom enega učitelja. Programi izobraževanja so podobni našim.

Dodana vrednost mojega usposabljanja v tujini … je vsekakor možnost spoznati in primerjati tuje izobraževalne sisteme, videti drugačen pristop do izobraževanja in opazovati metode dela, ki jih uporabljajo drugje. Seveda se učitelji soočajo s podobnimi težavami, kot jih imamo pri nas. V pogovoru z njimi lahko primerjamo sisteme reševanja težav, kar pripomore k hitrejšemu, boljšemu in vzajemnemu iskanju rešitev.

Usposabljanje učiteljev v tujini … je zame vedno vznemirljivo, saj se vsakič nekaj novega naučim, spoznavam druge ljudi, drugo kulturo in navade. Veseli me, da sem se tovrstnega usposabljanja lahko udeležila. Če bi še kdaj imela možnost udeležbe, bi jo izkoristila. Priporočam vsem, ki si želijo širiti obzorja in doživeti nekaj drugačnega.


 Predstavitev Estonije našim dijakom in učiteljem na šoli gostiteljici v Tallinnu

JOŽE STEPAN se je v času od 10. 11. do 16. 11. 2013 usposabljal na TALLINN LASNAMÄE MECHANIC SCHOOL (mesto Tallinn, Estonija).

Šola v tujini je Tallinna Lasnamae Mehaanikakool. Na tej šoli izobražujejo dijake za naslednje poklice: kompletno področje avtoremontne dejavnosti, elektronika, vodovodni inštalaterji, monterji ogrevalnih sistemov, pleskarji, zidarji, tesarji, elektroinštalaterji, oblikovalci kovin in varilci. Šolska stavba je zelo prijazna, v celoti prenovljena in zelo dobro materialno opremljena. Nudi visok standard za delo z dijaki. Učitelji izkazujejo soliden nivo svojih aktivnosti. So zelo prijazni in gostoljubni. Ravno tako dajejo dober vtis dijaki, kar zadeva disciplino in vesten odnos do dela. Mentorji so se dobro izkazali pri delu z našimi dijaki. Posebej moram pohvaliti delo koordinatorke, ta nam je bila ves čas na razpolago, skratka, zelo se je potrudila za nas vse. Sorodnost z našo šolo se kaže v nekaterih izobraževalnih programih. Na njihovem strokovnem področju je vidna boljša korelacija med teorijo in prakso, in to iz preprostega razloga, ker na področju strokovnega modula pelje izobraževanje teoretičnega in praktičnega dela ena oseba, kar je praksa na vseh dosedanjih šolah, ki sem jih imel možnost pobliže spoznati. Globoko sem prepričan, da je to prava pot, ki pelje do neprimerno višjega nivoja osvojenih strokovnih znanj ob zaključku izobraževanja.

Dodana vrednost mojega usposabljanja v tujini … je v tem, da domala vedno uvidim tisto, kar lahko prenesem v svoje predmetno področje (izdelava kompleksnih projektnih nalog za zaključne letnike v sklopu poklicne mature). V zvezi z mojo strokovno usposobljenostjo ne vidim posebnih težav pri bodočem sodelovanju s kolegi iz sorodnih šol.

Usposabljanje učiteljev v tujini … je zagotovo pomembna stvar v smislu izmenjave izkušenj in pogledov na izobraževalni proces sorodnih poklicev. Menim, da je smotrno zadevo peljati v tej smeri naprej, s tem, da se v bodoče še bolj intenzivno vključujejo šole (posamezni kolegi učitelji) v povezovalnem smislu na svojih predmetnih področjih. Naj povem, da meni osebno tovrstni projekti pomenijo veliko, tako na strokovnem izpopolnjevanju kot na splošno izobraževalnem področju, iz tega vidika jih priporočam tudi ostalim.


 Popolnoma na novo opremljena strojna delavnica za praktično
usposabljanje na šoli v Tallinnu
 
 Nikolaj Lipič

Ni komentarjev:

Objavite komentar