nedelja, 14. december 2014

IN ZAPUSTIL NAS JE ...

JOŽE TOPORIŠIČ
(1926-2014)


»Slovenščino je potrebno spoštovati tako, kot svoj jezik spoštujejo pripadniki velikih narodov.«

V starosti 88 let je umrl priznani jezikoslovec in akademik Jože Toporišič. Napisal je več kot dva tisoč prispevkov iz jezikoslovja in stilistike. Je avtor Slovenske slovnice, mnogih srednješolskih učbenikov, soavtor Slovarja slovenskega knjižnega jezika in Slovenskega pravopisa. Iz latinščine je v slovenščino prevedel tudi prvo slovensko slovnico Bohoričeve Zimske urice (1584). Raziskoval je zgodovino slovenskega jezika, njeno fonetiko, oblikoslovje, besedotvorje, skladnjo, pravopis, pravorečje in dialektologijo. Bil je tudi odgovorni urednik strokovnih revij Jezika in slovstva in Slavistične revije.

»Slovenci imamo do jezika deloma nemaren odnos. To lahko vidimo tudi v državnem zboru, kjer vsakdo govori drugače. Ljudje nočejo svoje govorice zlikati, da bi govorili knjižni jezik, temveč kar naprej delajo napake.«

Rodil se je leta 1926 na Mostecu pri Brežicah. Po končani gimnaziji v Mariboru se je vpisal na ljubljansko Filozofsko fakulteto in tu diplomiral iz slovenskega in ruskega jezika. Od leta 1954─1965 je bil lektor za slovenski jezik na zagrebški filozofski fakulteti. Po opravljenem doktoratu je leta 1966 postal docent na ljubljanski filozofski fakulteti, štiri leta kasneje izredni profesor, od leta 1976 do upokojitve 1996 pa je bil predstojnik katedre za slovenski jezik in stilistiko.

 »Kakor hitro Slovenec začne govoriti angleško ali francosko, kot se, recimo, dogaja v znanosti, izgubi silo, ki je privlačila večino ljudi, da so se v 19. stoletju sredi tako rekoč nemške države uprli in povzdignili svoje slovenstvo.«

Leta 1991 je postal izredni član, šest let pozneje pa še redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Takratni predsednik Milan Kučan ga je leta 1996 odlikoval s častnim znakom svobode Republike Slovenije za izjemne zasluge v slovenistiki in utrjevanje njenega mednarodnega ugleda.

»Vsak knjižni jezik je poseben, težko se ga je naučiti že zaradi samega naglasa. Ljudje se lažje naučijo po rabi starejšega jezika. Je pa slovenščina lep jezik, najlepši. To je rekel že jezikoslovec Stanislav Škrabec.«

Citati so navedeni iz Delovega članka Toporišič: Slovenci imamo do jezika deloma nemaren odnos (9. 10. 2011). Povezava: http://www.delo.si/novice/slovenija/toporisic-slovenci-imamo-do-jezika-deloma-nemaren-odnos.html

V arhivu oddaj RTV Slovenija si lahko ogledate tudi dokumentarec o življenju Jožeta Toporišiča in njegovem delu. Povezava: http://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-kulturno-umetniski-program/118016271


Andrej Golinar 


Ni komentarjev:

Objavite komentar