sreda, 27. november 2013

NEKATERI ŠOLSKI PROJEKTI V LETU 2013/14Tudi v šolskem letu 2013/14 bomo sodelovali v različnih zanimivih projektih.

Projekt Pozorni na okolje
V torek, 8. oktobra 2013, smo se udeležili prve delavnice projekta Pozorni na okolje, v katerega se je vključila naša šola. Projekt podpira varovanje okolja, predvsem spodbuja k ozaveščanju o trajnostnem razvoju, ki ga na šolah podpiramo z raznovrstnimi delavnicami. V ta namen smo na šoli organizirali več akcij, ki se bodo odvijale med celotnim šolskim letom. O njih vas bomo obveščali preko spletnih novičk.

Projekt Na zabavo v naravo
Projekt organizira Turistična zveza Slovenije, ki spodbuja mlade, da iščejo nove ideje za preživljanje prostega časa v naravi in preko tega izoblikujejo turistično ponudbo. S projektom bodo dijaki imeli priložnost spoznavati Slovenijo, pridobili bodo izkušnje za organizacijo, spoznavali bodo nova IKT orodja ... Pri tem jim bodo pomagali mentorji: Andrej Prašnikar, Ana Škrlep, Polona Kikelj in Maja Juršić.

Projekt SIMPLE (LdV prenos inovacij)
Projekt SIMPLE se na naši šoli odvija od leta 2012 in v njem kot partnerska organizacija sodelujemo s šolami iz naslednjih držav: Finska, Danska, Nemčija, Irska in Slovenija. Zbiramo najboljše primere prakse organiziranosti mobilnosti. Na njihovi osnovi se bo izoblikoval spletni portal, kjer bodo učitelji začetniki na tem področju našli koristne informacije za pripravo mobilnosti. V okviru projekta smo imeli delovne sestanke na Irskem, v Nemčiji in na Danskem. V aprilu 2014 bomo organizirali delovno srečanje v Sloveniji v sodelovanju s Srednjo medijsko in grafično šolo Ljubljana, ki je prav tako partnerica v projektu.

Projekt MRD
V okviru projekta MRD bomo tudi letos spodbujali dijake k raziskovalni dejavnosti. V lanskem letu smo bili zelo uspešni, saj sta dijaka 4. I s projektno nalogo in plakatom dobila priznanje oz. nagrado za plakat, ki bo v decembru 2013 razstavljen v mestni hiši. Prav tako sta dijaka bila uspešna, saj sta dobila bronasto nagrado na državni ravni.
  
Projekt Moje podjetje
Letošnje šolsko leto se je šola vključila v mednarodni projekt organizacije JA-YE Europe, ki ga v Sloveniji zastopa Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih. Namen organizacije je preko praktičnega spoznavanja delovanja podjetja spodbuditi dijake za podjetništvo. V ta namen dijaki ustanovijo lastno podjetje in spoznajo delovanje tovrstne organizacije. V projekt so vključeni naslednji mentorji naše šole: Lenka Brezovar, Polona Kikelj in Terezija Kastelic.

Maja Juršić

Ni komentarjev:

Objavite komentar