ponedeljek, 18. november 2013

OBISK TERMOELEKTRARNE TOPLARNE LJUBLJANA
Dijaki 5. S smo si 9. novembra pod vodstvom učitelja Vojka Stadlerja ogledali Termoelektrarno Toplarno Ljubljana. Razkazal nam jo je Bojan Turk. Videli smo, kako deluje termoelektrarna, kako ogrevajo Ljubljano in okolico z odpadno toploto ter skrbijo, da je glavno mesto oskrbljeno s sanitarno vodo. 


Delovanje TE

 
Termoelektrarna pretvarja toploto, ki nastane pri gorenju fosilnih goriv, kot so premog, nafta in zemeljski plin, v elektriko. Toplota se v turbini pretvori v mehansko energijo, iz katere na generatorju pridobimo električno energijo.
 
V termoelektrarnah na trda goriva se voda v kurišču pretvori v paro. Ob gorenju nastali dimni plini se skozi dimnik in filtre odvajajo v okolico. Pregreta vodna para pod visokim pritiskom 115 barov in temperaturo 540° C poganja parno turbino, ta pa poganja generator, ki pretvarja mehansko energijo v električno delo. Mokra para iz turbine vstopa v kondenzator, kjer se utekočini in se vrne nazaj v kotel. Kondenzator hladi Ljubljanica.

Zelo zanimivo je bilo videti, kako deluje termoelektrarna, in upam, da se bom po zaključku srednje šole uspel v njej zaposliti kot operater.
 
Ervin Trope, 5.S

Ni komentarjev:

Objavite komentar