četrtek, 30. januar 2014

JANUARSKE NOVOSTI V ŠOLSKI KNJIŽNICIBralcem spletnih novic predstavljamo kratek izbor knjižnih novosti iz šolske knjižnice.

LEPOSLOVJE

V romanu Orkester za poljube je v ospredju zgodba medicinske sestre Terezije Jurša. Ta najprej v ne povsem pojasnjenih okoliščinah izgubi moža, dravskega splavarja in ljudskega godca Pavleka, nato pa ji zaradi izrazitega socialnega čuta odpovejo še službo v ptujski mestni hiralnici. V času gospodarske krize in splošnega pomanjkanja se tako znajde na robu preživetja, zato je prisiljena sprejeti preračunljivo pomoč premožnega meščana Jaroslava Goldinskega, sicer poverjenika v Ptujski mestni hranilnici in posojilnici.


  
Vedno je užitek prijeti v roke kako od slovenskih klasik v novi preobleki, sploh če je preobleka dobra. Za tokratno presenečenje je poskrbela nova pisana podoba ene največjih slovenskih pesnitev, saj je za drugačen pogled na Prešernov Krst, delo o neminljivi ljubezni, ki je prepleteno z religiozno tematiko, poskrbel Jurij Žitek, slikar, ilustrator in računalniški grafik.
Trst, danes. Slikovito orisani junaki, ki poosebljajo banalnost zla. V svetu, prepojenem z nizkimi strastmi in mržnjo do drugega in drugačnega, romunski par na poti v boljše življenje nima prav veliko možnosti, da ga tudi doseže. Psihološka in družbena analiza zla vrta od današnjika do časov fašizma in znova potrjuje, da se hudič, kot vedno, skriva v detajlih.
Delo pripoveduje o treh otrocih, sirotah, za katere se prepirajo za skrbništvo. Oče je namreč izginil, mati pa storila samomor. Najstarejši je štirinajstletni Simeón, nadvse bister fant, ki si zada nalogo obdržati skupaj preostalo družino. Osemletna Morgane je zadržana deklica, medtem ko je Venise petletna nadvse ljubka očarljivka. Premladi so, da bi živeli sami, zato jim socialna služba želi najti skrbnika. Ker je imel oče že prej drugo družino, sta kandidata šestindvajsetletni homoseksualni polbrat Barthélemy in sedemintridesetletna zdravnica Josiane, ki se navduši nad ljubko Venise, manj privlačna Simeón in Morgane pa je ne zanimata. 

STROKOVNO GRADIVO
Knjiga je napisana v angleškem in slovenskem jeziku. Svetu želi približati nekaj biserov slovenskega ljudskega pripovednega izročila, pri tem pa tudi nas same opomniti na dragocenosti naše dežele. Otroci naj jo sprejmejo kot privlačno slikanico, šolarjem naj postane prijazen vodnik do znanja angleščine, njihovim staršem spomin na pripovedke iz njihovega otroštva, obiskovalce Slovenije pa naj vodi po naših naravnih lepotah in kulturni dediščini.


 
V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) so izdali knjižico, ki sta jo na podlagi raziskave med več kot 3.000 slovenskimi osnovnošolskimi učitelji pripravila strokovnjaka s pedagoške fakultete v Ljubljani dr. Janez Krek in dr. Janez Vogrinc. Cilj tokratne empirične raziskave je bil ugotoviti obremenjenost osnovnošolskih učiteljev z neposrednim pedagoškim delom, s pripravo na pouk in z vsemi dejavnostmi, ki jih učitelji še opravljajo na šoli in za šolo ter učence.


 
Zgodovina Evrope je edinstveno tovrstno delo, v katerem en sam zgodovinar obravnava celotno zgodovino Evrope. V knjigo nas uvede obširen pregled historične metodologije in dosedanjih poskusov popisa evropske zgodovine. Sledi 12 poglavij, v katerih potujemo skozi znana zgodovinska obdobja – od prazgodovine do vzpostavitve novih družbenopolitičnih razmerij po koncu hladne vojne in razpadu blokovske delitve. Vsako poglavje se konča z nekakšno reportažno pripovedjo o dogodku, ki je bil ključen ob prehodu med obravnavanimi obdobji (izbruh ognjenika, ki je pokončal minojsko kulturo na Kreti; snovanje načrtov za zidavo Konstantinopla; nastajanje Moskve; ganljivo Napoleonovo slovo od imperialne garde po porazih v koalicijskih vojnah; utrinki z dolgotrajnega sojenja nacistom v povojnem Nürnbergu). Tudi te zgodbe, kot sicer celotno knjigo, spremljajo nazorni zgodovinski zemljevidi, ki še dodatno v sliki osvetlijo vsebino.


DVD-GRADIVO

Aufibks! (2006)

Kratka TV-oddaja (50 minut)

Film obravnava dinamiko odnosov celjskih Slovencev in Nemcev v zadnji tretjini 19. in začetku 20. stoletja. Odnosi so se razvijali od strpnosti in sožitja v sedemdesetih letih do ostrih mednacionalnih spopadov, ki so dosegli vrhunec med letoma 1890 in 1899. Temelj scenarija sta raziskovalno delo red. prof. dr. Janeza Cvirna in zlasti njegova knjiga Kri v luft! Čreve na plot!Andrej Golinar

Ni komentarjev:

Objavite komentar