četrtek, 17. oktober 2013

POGOVOR S POMOČNIKOM RAVNATELJICE LOJZETOM KRANJCEM1. Katero srednjo šolo in fakulteto ste obiskovali? Zakaj ste se odločili za to smer?

Obiskoval sem Srednjo tehnično šolo v Mariboru, smer elektrotehnika. Študiral sem v Ljubljani, na Fakulteti za elektrotehniko. Študij ni bil lahek, a je bil zanimiv. Pridobil sem si znanje, ki sem ga v kasneje v življenju potreboval. Če želiš študirati elektrotehniko, je pomembno, da te zanima. Z iskanjem zaposlitve nikoli nisem imel težav, saj je to področje, ki potrebuje kader. Naravoslovne fakultete v gospodarstvu zagotavljajo zaposlitev.

2. Kateri predmet vam je delal največ težav v srednji šoli in na fakulteti? Kako ste se soočili s tem?

V srednji šoli se nisem rad učil tujih jezikov. Še zdaj govorim tuje jezike le takrat, ko jih moram, in ne uživam v tem. Vsem, ki se neradi učijo tujih jezikov, svetujem, da se z njimi čim prej soočijo in se v šoli ne izogibajo tem predmetom. S težavo se je treba spoprijeti in jo premagati. To je edino učinkovito zdravilo. Če bi se sam v šolski dobi izogibal učenju tujih jezikov, nikoli ne bi uspel. Tudi fakulteta zahteva znanje tujih jezikov. Všeč pa mi je bila matematika. Matematika je namreč osnova za vse tehnične poklice. Na fakulteti je bila zelo težka in je postala moja »nočna mora«. Ko sem opravil izpite iz matematike, sem vedel, da bom uspešno zaključil študij.


3. Ste kot dijak kdaj uporabljali nedovoljene pripomočke pri pisanju testov?

Seveda, in to velikokrat. Napisal sem si jih, a jih nisem dosti uporabljal. Z njimi sem lahko preveril, ali sem pravilno odgovoril. Že s pisanjem »plonkceglcov«, kot jim vi rečete, se veliko naučiš. Dobro je, da si jih sam napišeš in ne fotokopiraš. Dajo ti občutek varnosti. Kdor reče, da jih ni nikoli uporabljal, laže. Jaz imam svoje »plonkceglce« spravljene in jih bom dal v okvir zraven diplome, vendar za to še nisem našel časa.

4. Kaj vse obsega delo pomočnika ravnateljice? Kaj vam je pri vašem delu najbolj všeč?

To je zelo kompleksno delo, ki te mora veseliti. Kot pomočnik ravnateljice moram vedeti, katere so naloge in pristojnosti zaposlenih. Le tako lahko delo dobro opravljam. Organizacija dela mora biti na visoki ravni. Ura mi ne sme biti gospodar, če želim delo opraviti vestno, pravilno in pošteno. Za dobro vodenje šole je pomembno sodelovanje vseh zaposlenih, ne samo vodstva. Vsi smo na ladji, vsi plujemo skupaj in si moramo med seboj pomagati. Ušesa pomočnika morajo biti velika, saj je pomembno, da sem informiran o dogajanju na šoli. Znati pa je treba presojati, katere informacije so resnične, katere ne. Tako lahko uspešno najdem rešitve za težave dijakov, staršev, učiteljev in delodajalcev.

5. Kdaj ste postali pomočnik ravnateljice in koliko časa že traja vas mandat?

Redni mandat imam od leta 2007, a sem delo pomočnika opravljal že dve leti prej. Že takrat sem sestavljal urnike in opravljal druga organizacijska dela. V delo me je uvajal prejšnji pomočnik gospod Artač, ki je odhajal v pokoj.

6. Zakaj ste se odločili postati pomočnik ravnateljice?

Zgodilo se je po spletu okoliščin. Že kot učitelj praktičnega pouka in kasneje učitelj strokovno teoretičnih predmetov sem vedno želel delati kaj novega. Vsak izziv sem sprejel z veliko odgovornostjo. Hotel sem doseči, da dijaki dobijo dobro znanje in imajo tako primerno izhodišče za delo v gospodarstvu. Moje kvalitetno delo je bilo opaženo, povabili so me v skupino na državnem nivoju, saj se je ustanovila pilotna šola za avtoservisne tehnike in je bilo potrebno zanje pripraviti poklicne standarde, module, načrt ocenjevanja znanja in zakonodajo kot nadgradnjo tem programom. Ta vzorčni model je postal veljaven tudi za ostale šole, ki smo jih uvajali v te prenovljene programe. Kasneje sem se bolj posvetil delu na naši šoli v korist dijakov in staršev.

7. Katere so po vašem mnenju prednosti in slabosti dela pomočnika ravnateljice v primerjavi z delom profesorja?

Nekateri učitelji niso zadovoljni s svojim delovnim časom in če bi morali ostali v službi tako dolgo kot jaz, bi jih to motilo. Mene podaljšan delovni čas ne moti, važno je, da je delo opravljeno. Učitelji lahko koristijo ure, imajo počitnice, jaz jih praktično nimam. Tudi poletnih počitnic sem imel samo 14 dni, učitelji so bili doma 6 tednov. Ne moram kar pustiti dela in iti na dopust. Učitelji znajo pritiskati name, ker nimajo takega urnika, kot bi si ga želeli. Želim biti pošten in vse učitelje enako obremeniti. Zaradi enoinpolizmenskega pouka bo nekdo moral poučevati prvo uro, nekdo zadnjo in če mora učitelj učiti v petek popoldne, to zelo težko sprejme kot svojo delovno obveznost. Še vedno tudi poučujem, imam stik z dijaki. Rad sem v razredu, rad poučujem. Če bi mi delo pomočnika dopuščalo več časa, bi ga želel preživeti v razredu.

8. Kot pomočnik ravnateljice imate dosti izkušenj z raznimi šolskimi projekti. Kako bi ocenili delo dijakov in profesorjev v teh projektih? Smo enako dobri kot ostale srednje šole, ki sodelujejo v podobnih projektih?

Zelo sem ponosen na dijake in učitelje, ki sodelujejo pri projektih. Marsikatera »bolj imenitna« šola ima manj projektov, manj izmenjav, navezav s tujino. Z mirno vestjo trdim, da smo na tem področju najboljši od vseh šol. Tudi priznanja kažejo na to. Še enkrat pohvala vsem dijakom in učiteljem, ki se ukvarjajo s tem.

9. Kaj bi po vašem mnenju morali narediti, da bi bila naša šola konkurenčna drugim podobnim poklicnim in strokovnim srednjim šolam v Evropi?

Slediti je potrebno novim tehnologijam, iti s časom naprej. Tudi osebno se trudim, da smo čim bolj seznanjeni z novimi trendi, tehnologijami, da se tudi učitelji seznanjajo in usposabljajo, da lahko čim več zadnjih odkritij tehnologije vključujejo v svoje delo. Konkurenca je zdrava. Tudi zato delamo bolje, bolj kakovostno izobražujemo dijake in s tem pomagamo žal zdaj v recesijo pahnjenemu gospodarstvu. Sem optimist in prepričan, da se bo recesija končala, in ker je naša šola proizvajalka kadrov, želim, da bi usposabljali dijake po meri gospodarstva in tako pomagali h koncu recesije.

10. Imate hobije? Kaj počnete v prostem času?

Moja hobija sta domačija in vinograd. Zelo rad delam v vinogradu, ker me sprošča. Obdelujem tudi vrtiček. Rad imam košarko, smučanje, pohodništvo, kolesarjenje, plavanje.

11. Ste imeli kot dijak kakšnega vzornika? Ga imate še zdaj?

Vzornik mi je bil moj brat. Pravzaprav mi je še danes. Od mene je starejši tri leta. Vedno je bil uspešen. Bil je moja motivacija. Rekel sem si, če lahko brat to doseže, zakaj ne bi tudi jaz.

12. Imate domačega hišnega ljubljenčka? 

Da, imam, mucko. Rad imam živali, a nimam časa, da bi skrbel zanje, zato mucka živi pri starših in jo vidim ob vikendih, ko jih obiščem.

13. Nam zaupate kakšno dogodivščino, ki ste jo imeli s svojim prvim avtomobilom?

Vedno sem trdil, da moj prvi avto ne bo rabljen, ampak nov. Vem, da to ni bilo najbolj pametno, saj je bolje, da se vožnje učiš na starem avtu. Kot študent sem veliko delal in si s študentskim zaslužkom ter pomočjo staršev kupil renault 5. Takrat je bil to prestižen avto in mi je služil kar nekaj let. V renaultu se nas je večkrat vozilo tudi 8 oseb, kar je bil seveda prekršek. Še danes rad hitro vozim, vendar so me na radar ujeli samo enkrat.

14. Kakšno popotnico bi dali dijakom 4. in 5. letnikov, ki letos zaključujemo šolanje?

Končajte tisto, kar ste si zadali. Dosezite cilj, uspešno zaključite srednjo šolo. Nadaljujte izobraževanje, na področju avtoremontnih strok se odpira mnogo priložnosti.


Hvala za pogovor.

Blaž Lužar, 5. T

Ni komentarjev:

Objavite komentar