torek, 30. september 2014

RAZŠIRJANJE DOBRE PRAKSE POUČEVANJA PODJETNIŠTVA ─ MOBILNOST NA NORVEŠKEM


Obisk, finančno podprt s strani Slovenskega štipedijskega sklada EGP/NFM, je potekal od 7. do 13. 9. 2014. Obiskali smo srednjo šolo v kraju Askim. V uvodni predstavitvi so poleg splošnih podatkov o šoli predstavili tudi pomen podjetništva v njihovem izobraževalnem procesu. Že več kot 15 let pri večini šolskih predmetov intenzivno in sistematično razvijajo podjetniške vsebine. Vsako leto sodelujejo na deželnem »začetnem dogodku«, ki se ga udeležijo dijaki, ki bodo v šolskem letu vključeni v program. Takšne predstavitve (»kick off« dogodka) smo se udeležili že prvi dan v mestu Sarpsborg, kjer je bilo zbranih okoli 600 dijakov z mentorji. Dogodek se je začel s predstavitvijo poteka programa Company, nato sta sledili predstavitvi dveh uspešnih podjetij, katerih ustanovitelja sta se kot dijaka udeležila programa. V zadnjem delu pa je znani komik v monologu spodbudil mlade k lastni ustvarjalnosti in samostojnosti. Po povratku v šolo v Askimu smo si jo ogledali. Trenutno prenavljajo gimnazijski del šole. Zanimivo je, da pod isti zavod spadata poklicno-tehniška šola in gimnazija. Predstavili so nam norveški šolski sistem, predvsem razvoj podjetniških vsebin v šolstvu. Arnfinn Loken, pomočnik ravnateljice šole v Askimu, je bil eden prvih učiteljev mentorjev, ki so pred več kot 15 leti na šoli začeli s programom Company. Kasneje se je vsebina razširila po šolah v pokrajini Sarpsborg. Pokrajina je program podprla skupaj z lokalnimi podjetji, tako da so odprli pokrajinsko pisarno JA. Hkrati se je program začel širiti tudi v drugih pokrajinah, zato so začeli odpirati nove pokrajinske pisarne in nacionalno pisarno v Oslu. Danes program deluje v vseh norveških pokrajinah, vanj so vključene vse norveške srednje šole. Sami so poleg že poznanih programov razvili še programe za vse starostne skupine in specifične programe za krepitev ustvarjalnosti. Podjetniški pristop je postal način poučevanja tudi pri drugih predmetih. Vključevanje učiteljev je prostovoljno.

 
Drugi dan smo se srečali s predstavniki dveh uspešnih dijaških podjetij. Eno je v okviru dijaškega podjetja izdelalo aplikacijo za pametni telefon »Moj šolski dan«, drugo pa se je v okviru programa Next generation leaders udeležilo srečanja v Kanadi. Predstavniki obeh dijaških podjetij so bili zelo spontani in naravni ter so tako kot mentor Arnfinn poudarili, da mora biti program »last« dijakov in ne mentorjev. Tako si dijaki pridobijo izkušnje in znanje z lastnim delom. Samozavest, tekoča in sproščena predstavitev ter odgovori na vprašanja so dokazovali pestrost veščin, ki jih program ponuja udeležencem.


Obiskali smo pokrajinsko pisarno JA Sarpsborg, kjer nam je direktor predstavil delovanje, finančno podprto tako s strani pokrajine kot občin in države. Poleg tega podpirajo pisarno tudi podjetja v pokrajini. Pokrajinska vlada jim pisarno daje v brezplačno uporabo. Naloge JA Sarpsborg so predvsem podpora učiteljem pri njihovem delu, organizacija treningov za dijake ipd. Popoldne smo obiskali Stromstad na Švedskem in si ogledali mestne znamenitosti. Pred povratkom v hotel nam je gostitelj Arnfinn predstavil svojo domačijo. Namesto vzreje živine in pridelave hrane je ustanovil svoje podjetje – tudi kot spodbudo za delo z dijaki na tem področju.


Tretji dan so nam na šoli v Askimu predstavili uporabo »podjetniške metode« pri pouku fizike. S podjetjem, ki se ukvarja z avtomatizacijo in robotizacijo v industriji, predlagajo dijakom, da teoretične fizikalne zakonitosti poskušajo prenesti v prakso. Kasneje smo se odpeljali v Oslo, kjer smo obiskali nov in velik šolski center. Zgrajen je v osrednjem delu mesta, da pokaže pomembnost poklicnega izobraževanja. Zelo sodobno opremljen center daje prostor mnogim poklicem, med drugim dijakom omogoča izvajanje njihove poklicne usmeritve v okviru dijaških podjetij. Tu deluje tudi neke vrste medpodjetniški center, ki ob podpori podjetij omogoča izobraževanje na najnovejših tehnoloških napravah tako notranjim kot zunanjim udeležencem. Predstavili so tudi mednarodno dejavnost šole in izrazili zanimanje za skupno sodelovanje, podobno kot predstavniki iz Askima. V popoldanskem delu smo si skupaj ogledali nekatere znamenitosti mesta.


V naslednjih dneh smo obiskali trenutno največjo smučarsko letalnico na svetu v Vikersundu, stavbo opere in kraljevo palačo.


Anton Kokalj

Ni komentarjev:

Objavite komentar